Моля предварително да ни уведомите за желанието си за оглед на имоти - и ние ще може да планираме най-добрият оглед за Вашите имоти. Ние не взимаме такса за оглед на имоти. Съобразено с изискванията на курортнен град - може да запазите оглед на имотите и в почивните дни след предварително уговорка

Ползването на услугите на Агенция за недвижими имоти Ви дава следните ползи:

Спестяване на време – Намирането на правилния имот е дълъг процес и отнема доста време. Агенциите за недвижими имоти имат богата база от обяви за имоти и могат да Ви предложат имоти отговарящи на Вашите конкретни изисквания.

Спестяване на пари – Естествено, че всички Агенции за имоти получават комисиона за техните услуги – но сумата която заплащате Ви гарантира професионалното изпълнение на следните дейности (които ако трябва да направите или заплатите сами би Ви струвало доста по-скъпо):

 • Агенцията дава професионална оценка на имота. Това е много важно защото Ви предпазва от грешки, нереалистични очаквания или загуби;
 • Професионалните Агенциите за имоти правят постоянни маркетингови проучвания за пазара на имоти – така, че Вие като клиент да може да ползвате тази информация;
 • Осигуряване на юридическа защита на вашите интереси и проверка на имота;
 • Съдействие при оформянето и събирането на необходимите за сделката документи;
 • За продавачите – безплатно рекламиране имота Ви – само тази услуга би Ви струвала няколко хиляди на месец.
 • Работа с проверени и добри нотариуси;
 • Гарантиране законосъобразността и успешното приключване на съответната сделка;
 • Посредничество при сделката, договаряне на цени и условия;

След като сте си избрали имот, който искате да закупите и сте уточнили цена се пристъпва към процеса на покупка, който отнема между 2 седмици за местни лица и два месеца ако продавачът е чужд гражданин

 1. За да заявите сериозността на намерението си при закупуване на имот се подписва договор за резервация за конкретния имот и се оставя резервация в агенцията, която гарантира Вашето намерение да закупите имота. Тази резервация стои в агенцията до изповядване на сделката.
 2. Проверява се имотът за ипотеки, възбрани и друг вид тежести в имотния регистър, като в деня на сделката по желание на купувачът може да се изкара и удостоверие за тежести, което се издава от Агенцията по Вписвания – Имотен регистър.
 3. След това, ако желаете можете да си наемете адвокат, който да ви съветва по време на покупката, Болшиството от нашите продавачи се представляват от адвокати, тъй като са чужди граждани.
 4. След това продавачът или неговият представител започват с подготовката на документите, необходими за изповядването на сделката. Необходимите документи за изповядване на една сделка са както следва
  • А) Изваждане на схема на имота от службата по Кадастър и Геодезия на съответния регион
  • Б) Данъчна оценка от общината, където е имотът. Данъчната оценка не може да бъде издадена без да са платени данък сграда и смет за съотвентния имот до момента на продажбата.
  • В) Ако продавачът не може лично да присъства на сделката, той прави пълномощно на законов представител в България, в повечето случаи това е адвокат.
   Чуждите граждани, след като подпишат пълномощното пред техен нотариус, в зависимост от споразумението което има Р България със страната, от която е продавачът, има различни изисквания. Ако продавачът е гражданин на Обединеното Кралство и Република Ирландия, тогава пълномощното трябва да бъде с апостил, който удостоверява техния подпис Този апостил се поставя от Министерството на външните работи – Отдел легализация на документи или да бъде издадено от Консулска служба на Република България.
  • Г) Продавачът или неговия представител е длъжен да представи на купувача или неговия представител доказателство, че всички комунални сметки са платени – ток, вода, телефона ако има такъв, както и заплатена такса поддръжка, ако имотът е в комплекс, който се управлява.
 5. След като всички документи са налице, двете страни се договарят за удобен ден и час за изповядване на сделката. Уточняват се начин на плащане, както и разходите по прехвърлянето, които са за сметка на купувача, освен ако страните не се договорят друго допълнително.
 6. Самите разходи по сделката включват местен данък на съответната община, където се намира имотът- за община Банско той е 2,5 % от стойността на имота, и около 1,5% нотариални такси.
 7. Преди самата сделка, имотът се проверява отново за тежести, като това може да стане при нотариуса, при който се изповядва сделката или да се получи удостоверие за тежести от Агенцията по Вписвания
 8. Изповядването на сделката става по район на действие на съда. За гр. Банско, районния съд е Разлог, и изповядването става в гр. Разлог. След подписване на нотариалния акт пред нотариус, се извършва плащането, след което се подвърждава при нотариуса и сделката се вписва в Районния съд и се счита за легитимна. Новият нотариален акт се получава няколко дни след самото изповядване, за всеки районен съд сроковете са различни, за Районен съд е до 2 седмици от изповядването.
 9. Ако купувачът е български гражданин, след като си вземе документът за собственост, той е длъжен в двумесечен срок да регистрира имотът в Общината, както и да си прехвърли партидите за ток и вода.
 10. Ако купувачът е чужд гражданин, трябва да си направи БУЛСТАТ регистрация, което е като личен номер за чужденец, и след това да регистрира имотът в Общината.

Резервацията на имот става след внасяне на депозит - до 10% от стойността на имоти и след предварителна договорка. Депозитът служи като гаразнция, че избраният от Вас имот ще бъде изтеглен от продажба и няма да се предлага на други клиенти. За да защитим Вашите интереси, депозитът не се предоставя на продавача а се държи по сметка до осъществяване на продажбата.

Не е задължително да използвате услугите само на една Агенция за Недвижими имоти, но това са част от предимствата които ще получите ако го направите: Ако продавате имотът си само чрез една Агенцията ще има сметка да „натисне“ Вашият имот, чрез по-агресивно рекламиране и предлагане. Агенциите са в непрекъсната връзка помежду си – така, че имотът Ви ще достигне до максимален брой потенциални купувачи а Вие ще си спестите време, пари и нерви. Дори и продажбата да се осъществи с партньор – агент това няма да оскъпи комисионната която трябва да заплатите (Агенциите делят комисионната помежду си), т.е. Вие няма да заплатите по-голяма комисионна а ще си спестите много време и усилия. И това не е всичко - Дори ще заплатите по-малка комисионна - при сключване на договор за изключително представителство, Агенцията ще намали процента на комисионната си.

Да, дори поради голямата динамичност на днешното време и заетостта на клиентите, това е честа практика.  Ние Ви представляваме при сключването на сделката, това е част от обслужването което получавате като наш клиент и е безплатно. Вие трябва да дадете пълномощно на адвокат, който да ви представлява в деня на приключването на сделката.