След като сте си избрали имот, който искате да закупите и сте уточнили цена се пристъпва към процеса на покупка, който отнема между 2 седмици за местни лица и два месеца ако продавачът е чужд гражданин

 1. За да заявите сериозността на намерението си при закупуване на имот се подписва договор за резервация за конкретния имот и се оставя резервация в агенцията, която гарантира Вашето намерение да закупите имота. Тази резервация стои в агенцията до изповядване на сделката.
 2. Проверява се имотът за ипотеки, възбрани и друг вид тежести в имотния регистър, като в деня на сделката по желание на купувачът може да се изкара и удостоверие за тежести, което се издава от Агенцията по Вписвания – Имотен регистър.
 3. След това, ако желаете можете да си наемете адвокат, който да ви съветва по време на покупката, Болшиството от нашите продавачи се представляват от адвокати, тъй като са чужди граждани.
 4. След това продавачът или неговият представител започват с подготовката на документите, необходими за изповядването на сделката. Необходимите документи за изповядване на една сделка са както следва
  • А) Изваждане на схема на имота от службата по Кадастър и Геодезия на съответния регион
  • Б) Данъчна оценка от общината, където е имотът. Данъчната оценка не може да бъде издадена без да са платени данък сграда и смет за съотвентния имот до момента на продажбата.
  • В) Ако продавачът не може лично да присъства на сделката, той прави пълномощно на законов представител в България, в повечето случаи това е адвокат.
   Чуждите граждани, след като подпишат пълномощното пред техен нотариус, в зависимост от споразумението което има Р България със страната, от която е продавачът, има различни изисквания. Ако продавачът е гражданин на Обединеното Кралство и Република Ирландия, тогава пълномощното трябва да бъде с апостил, който удостоверява техния подпис Този апостил се поставя от Министерството на външните работи – Отдел легализация на документи или да бъде издадено от Консулска служба на Република България.
  • Г) Продавачът или неговия представител е длъжен да представи на купувача или неговия представител доказателство, че всички комунални сметки са платени – ток, вода, телефона ако има такъв, както и заплатена такса поддръжка, ако имотът е в комплекс, който се управлява.
 5. След като всички документи са налице, двете страни се договарят за удобен ден и час за изповядване на сделката. Уточняват се начин на плащане, както и разходите по прехвърлянето, които са за сметка на купувача, освен ако страните не се договорят друго допълнително.
 6. Самите разходи по сделката включват местен данък на съответната община, където се намира имотът- за община Банско той е 2,5 % от стойността на имота, и около 1,5% нотариални такси.
 7. Преди самата сделка, имотът се проверява отново за тежести, като това може да стане при нотариуса, при който се изповядва сделката или да се получи удостоверие за тежести от Агенцията по Вписвания
 8. Изповядването на сделката става по район на действие на съда. За гр. Банско, районния съд е Разлог, и изповядването става в гр. Разлог. След подписване на нотариалния акт пред нотариус, се извършва плащането, след което се подвърждава при нотариуса и сделката се вписва в Районния съд и се счита за легитимна. Новият нотариален акт се получава няколко дни след самото изповядване, за всеки районен съд сроковете са различни, за Районен съд е до 2 седмици от изповядването.
 9. Ако купувачът е български гражданин, след като си вземе документът за собственост, той е длъжен в двумесечен срок да регистрира имотът в Общината, както и да си прехвърли партидите за ток и вода.
 10. Ако купувачът е чужд гражданин, трябва да си направи БУЛСТАТ регистрация, което е като личен номер за чужденец, и след това да регистрира имотът в Общината.