Резервацията на имот става след внасяне на депозит - до 10% от стойността на имоти и след предварителна договорка. Депозитът служи като гаразнция, че избраният от Вас имот ще бъде изтеглен от продажба и няма да се предлага на други клиенти. За да защитим Вашите интереси, депозитът не се предоставя на продавача а се държи по сметка до осъществяване на продажбата.