Да, дори поради голямата динамичност на днешното време и заетостта на клиентите, това е честа практика.  Ние Ви представляваме при сключването на сделката, това е част от обслужването което получавате като наш клиент и е безплатно. Вие трябва да дадете пълномощно на адвокат, който да ви представлява в деня на приключването на сделката.