Продажба на дарен имот

25.01.2024 Автор: Имоти Банско БГ ЕООД

снимка на Продажба на дарен имот

Продължаваме с рубриката „Какво трябва да знаем при продажбата на недвижимо имущество“

Дължи ли се данък според ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ако продавате имот, който ви е бил дарен

Ако решите да продавате имот, който ви е бил дарен, в рамките на 3 години от дарението, то Вие дължите данък според ЗДДФЛ и при продажбата му се дължи данък върху цялата продажна цена.  Т

Така, че ако не Ви е абсолютно наложително да продавате дарения имот, изчакайте тригодишния срок, и след това продавайте. След като изтече този срок, Вие няма да дължите данък според ЗДДФЛ.

Има вариант данъкът  да се намали, като страните минат сделката на данъчна оценка. Това, обаче ще бъде в интерес на продавача, но не и на купувача, защото ако купувачът реши да продава имота в рамките на три години, той ще дължи данък върху разликата между покупната и продажната цена.

Не се облагат с данък доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Точка 27 от чл.13 на ЗДДФЛ, е подвеждаща, там се казва, че не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Тоест, при самото получаване на дарението не се счита, че то е доход.